6. Tôi muốn kiểm tra trạng thái của các đơn hàng mua MISA SUPPORT thanh toán bằng chuyển khoản thì làm thế nào?

Tại màn hình chính, vào Quản lý đơn hàng. Tại đơn hàng muốn kiểm tra, bạn nhấn Xem chi tiết để biết tình trạng đơn hàng

Tại đây bạn cũng có thể xem nhanh lại các Thông tin nhận mã nạp tiền điện tử hoặc Thông tin xuất hóa đơn

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự