11. Tôi muốn kiểm tra lại các cuộc gọi đã thực hiện trên MISA SUPPORT và cước phát sinh thì làm thế nào?

Trên tab Lịch sử, bạn có thể xem lại danh sách các cuộc gọi gần đây tới MISA.

Hoặc tại tab Tài khoản, nhấn chọn Lịch sử giao dịch, để xem lịch sử cước phát sinh cuộc gọi.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự