3. Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản MISA SUPPORT bằng Mã nạp tiền điện tử?

Bước 1: Đăng nhập vào MISA SUPPORT bằng cách: Nhập số điện thoại, nhân gọi MISA SUPPORT, nhập mật khẩu (nếu bạn đang đăng nhập thì bỏ qua bước này).

Bước 2: Vào Nạp tiền, chọn Mã nạp tiền điện tử. Nhập mã nạp tiền điện tử, nhấn Thực hiện.

Hệ thống sẽ thông báo kết quả nạp tiền và số dư tài khoản MISA SUPPORT sau khi bạn nạp tiền thành công.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự