12. Làm thế nào để kiểm tra lại các giao dịch nạp tiền trên MISA SUPPORT?

Để kiểm tra lịch sử giao dịch các lần nạp tiền, cước phát sinh cuộc gọi trong tháng, thực hiện nhấn chọn tab Tài khoản/Lịch sử giao dịch.

Bạn có thể lọc lịch sử bằng cách nhấn chọn thông tin thời gian.

Lựa chọn khoảng thời gian: Hôm nay, Tuần này, Tháng này hoặc chọn 1 khoảng thời gian khác.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự