13. Làm thế nào để cập nhật lại thông tin tài khoản MISA SUPPORT?

Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản cá nhân để MISA hỗ trợ tốt hơn bằng cách.

  • Nhấn chọn tab Tài khoản, nhấn biểu tượng .

  • Nhấn Sửa.

  • Nhập các thông tin tài khoản, thông tin đơn vị.

  • Nhấn Hoàn tất.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự