4. Tôi đăng nhập báo số điện thoại hoặc email không đúng định dạng thì xử lý như thế nào?

  • Bạn vui lòng bấm vào nút Đăng ký ngay, khai báo thông tin.
  • MISA sẽ gửi mã kích hoạt đến số điện thoại, thực hiện nhập mã kích hoạt nhận được để hoàn tất.
  • Sau khi đăng ký xong tài khoản, bạn đăng nhập lại MISA Support để liên hệ tổng đài.

Lưu ý: Bạn đã sử dụng MISA Support tuy nhiên bây giờ đăng nhập báo tài khoản không đúng vui lòng thao tác theo hướng dẫn trên để đăng nhập thành công và số dư trên tài khoản MISA Support vẫn được giữ nguyên.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự