Giới thiệu tổng quan MISA Support

MISA Support là tổng đài tư vấn hỗ trợ khách hàng MISA – Sử dụng công nghệ VoIP (Voice over internet Protocol) cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi kết nối với nhân viên tư vấn hỗ trợ của MISA thông qua INTERNET bằng app trên mọi thiết bị: Điện […]

4. Tôi muốn nạp tiền vào tài khoản MISA SUPPORT bằng hình thức chuyển khoản (Mua mã nạp tiền điện tử) thì làm thế nào?

Lưu ý: Với hình thức nạp tiền này, sau khi đặt hàng thành công, bạn cần thực hiện chuyển khoản thanh toán tiền cho MISA. Ngay sau khi nhận được tiền, MISA sẽ gửi cho bạn MÃ NẠP TIỀN ĐIỆN TỬ qua email, SMS bạn đăng ký trên đơn hàng. […]